Piątek XXV tygodnia zwykłego (28.09.2018)

Jesteś gotów na Paschę Jezusa?

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
(Łk 9, 18-22)

Uczniowie widzieli w Jezusie więcej niż człowieka, nawet widzieli więcej niż proroka. Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem Bożym, czyli że jest przez Boga szczególnie namaszczony. Jednak mieli zupełnie inną wizję Mesjasza niż Bóg. Zapewne czekali na objawienie chwały i mocy Boga w osobie Mistrza z Nazaretu. Nie spodziewali się jednak, że Jezus wybierze drogę uniżenia i służby, która zaprowadzi Go na krzyż. Jednak po piątku śmierci będzie jeszcze i niedziela zmartwychwstania. Pan to zapowiedział. I spełnił.

A Ty, dlaczego uciekasz przed krzyżem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.