Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29.06.2014)

Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus?

krzyż

 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
(Mt 16, 13-19)

Wyznanie św. Piotra było nie tyle dostrzeżeniem mesjańskiej godności Jezusa, ile rozpoznaniem w Nim Bóstwa. Można całe życie mówić o Jezusie, ale nigdy nie dowiedzieć się kim tak na prawdę jest. A Jezus jest twórcą Kościoła, dlatego bramy piekielne go nie przemogą. I chociaż składa się z grzesznych ludzi, to jednak pozostaje święty świętością założyciela. Wciąż jednak potrzeba filarów, na których może oprzeć swój Kościół – wspólnotę pielgrzymującego ludu. Jednocześnie Kościół jest znakiem zbawienia oraz zaufania Boga do człowieka, gdzie pozostawia możliwość decyzji słabym i grzesznym ludziom. by to wszystko zrozumieć, trzeba jednak pouczenia Bożego, aby pokochać rzeczywistość Kościoła. I już nie tyle pytać się o to, kim dla mnie jest Chrystus, ile kim ja jestem dla Niego…

Jak odpowiesz na to pytanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.