Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego (29.12.2014)

DSC_8464Co jest Twoim światłem?

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
(Łk 2, 22-35)

Starzec Symeon nazwał Jezusa „światłem na oświecenie pogan”. No właśnie, a dlaczego nie światłem dla narodu wybranego… Przecież On jest światłem każdego człowieka, który szuka prawdy. Odpowiedź można znaleźć w prologu Janowej Ewangelii. Apostoł pisze o logosie: „przyszło do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli”. Można tak pokochać ciemność, że człowiek będzie stronił od światła. Zresztą motyw ten często pojawia się w liturgii okresu Narodzenia Pańskiego. Każdy z nas lubi zawiesić swój wzrok na jakiejś błyskotce, aby podziwiać blask. I są różne światła: duże, małe, o różnych kolorach. Ale tylko jedno światło może doprowadzić do zbawienia.

Czy rozpoznasz je w swoim życiu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.