Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Patronki Polski (3.05.2014)

Czy Maryja jest Twoją matką?

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19, 25-27)

Pod Jezusowym Krzyżem pozostali tylko najwierniejsi: Maryja, której Syn umierał, ciotka Maria, Maria Magdalena – wierna uczennica, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów. Stał jeszcze jeden z Apostołów – Jan. Wobec tych osób Jezus wypowiedział swój testament, w którym pozostawił nam najcenniejsze dobra. Dał nam Maryję jako Matkę każdego człowieka. Jednak oczekuje od nas, abyśmy podobnie jak Jan przyjęli ją do siebie, do swojego życia. Maryja przyjęła nas za swoje dzieci, dlatego ciągle wstawia się za nami. Od Ciebie jednak zależy, czy Maryję uczynisz swoją Matką.

Przyjąłeś już Maryję do swojego domu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.