Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego (30.12.2014)

DSC_9290Jak długo należy służyć Bogu?

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
(Łk 2, 36-40)

Służba Bogu powinna trwać całe życie, a jednak niemal każdy człowiek choć raz musiał zmierzyć się z wątpliwościami, jakby zadał sobie pytanie, czy służba Bogu ma sens. Z odpowiedzią przychodzi dziś do nas Anna, córka Fanuela. Była 84-letnią wdową, która w małżeństwie spędziła jedynie 7 lat. Biorąc pod uwagę, że Izraelskie dziewczęta wychodziły za mąż jako nastolatki, można przyjąć, że Anna była wdową około 60 lat. Co więcej, służyła ona Bogu dniem i nocą. Dlatego może być wzorem wierności w służbie Bogu. Warto ją naśladować w odwadze wiary, której świadkiem była Anna.

Czy jesteś gotów na wierność Bogu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.