Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu (31.03.2014)

Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
(J 4,43-54)

Czy samo słowo wystarczy?

Nie jest łatwo uwierzyć samemu słowu, zwłaszcza, gdy słowo coraz częściej nic nie znaczy. Jednak dla urzędnika królewskiego z dzisiejszej Ewangelii, słowa Jezusa były jedynym pocieszeniem. Przemierzył daleką drogę tylko po to, aby poprosić Jezusa o łaskę uzdrowienia jego syna. Owszem otrzymał zapewnienie o uzdrowieniu, ale były to tylko słowa. Z małą różnicą: to były Słowa Boga, a te muszą się spełnić. Dla usłyszenia Słowa Bożego nie szkoda czasu iść w długą drogą w słońcu i deszczu. Można pytać dlaczego, a odpowiedź jest prosta: ponieważ Słowo Boże daje życie.

A jaki jest Twój dystans do Bożego Słowa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.