Święto Nawiedzenia NMP (31.05.2014)

Czy jesteś gotów do pieśni uwielbienia?

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozpraszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
(Łk 1, 39-56)

Największą chorobą człowieka jest niewdzięczność. Bóg udziela nam każdego dnia wielu darów, ale możemy podziękować tylko za te, które dostrzeżemy. Dlatego z pomocą przychodzi nam Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, która wyśpiewała najpiękniejszy hymn – Magnificat. Spotkanie w Bożej obecności zawsze skutkuje wychwalaniem Tego, który działa wielkie rzeczy w życiu wierzącego. Radość z Bożego działania w moim życiu prowadzi do wspólnoty, która umacnia się wzajemnym świadectwem. Widzimy to w słowach Elżbiety i Maryi. Nie ma tam tandetnego komplementu, ale prawdziwe świadectwo Bożego działania. Warto zatem zobaczyć znaki Bożej obecności w życiu i uwielbiać w nich Boga.

Czy jesteś gotów wyśpiewać dziś uwielbienie Boga?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.