Rozważanie: Święto św. Kazimierza, królewicza (4.03.2014)

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
(J 15, 9-17)

Jakie jest zadanie ucznia Chrystusa?

Po pierwsze uczeń ma trwać w miłości Chrystusowej. A trwać w Jego miłości oznacza zachowywać przykazania, które stają się dla wierzących źródłem radości. Radości nie ze względu na świat, ale z powodu jedności z Bogiem. Łatwo jest powiedzieć magiczne słowa „kocham Cię”, ale oddać swoje życie za osobę, której to powiedzieliśmy jest o wiele trudniej. To jest szczyt miłości, ale do tego zobowiązują się narzeczeni składając sobie przysięgę małżeńską. „Nie opuszczę Cię aż do śmierci” – to nie tylko puste słowa, ale sens życia, który wyraża prawdę, że miłość jest większa niż życie.

Czy jesteś gotów kochać na serio?

1 Komentarz:

  1. Przestrzeganie przykazań jest tylko pierwszym etapem trwania w miłości (przykazania można jakoś „ujarzmić” i nauczyć się z nimi żyć), drugim etapem jest całkowite zaufanie Jego miłości, bez stawiania jakichkolwiek warunków, bez chęci kontroli w bezgranicznym zaufaniu i oddaniu aby móc kroczyć „na całego” za Nauczycielem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.