Środa VII tygodnia Wielkanocy (4.06.2014)

Czym jest prawda w Twoim życiu?

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
(J 17, 11b-19)

Szukając prawdy musimy sobie uświadomić, że ma ona moc wyzwolenia. Dlatego Pan Jezus prosił Ojca, aby uświęcił Kościół w prawdzie. Co więcej, poświęcił samego siebie w ofierze, abyśmy byli uświęceni w prawdzie. Dlatego prawda jest wartością, która prowadzi do znienawidzenia przez świat. Kto pragnie wypełniać Słowo dane od Boga, będzie odrzucony przez świat, ale nie zostanie z niego zabrany. Ale zawsze ze świadomością, że Słowo Boga jest prawdą, której nie można odrzucić czy zanegować i przyjacielem Boga. I tu dokonuje się weryfikacja: odrzucić świat przyjmując Prawdę, czy czy pójść drogą półprawd podobając się światu. Lecz półprawda zawsze jest kłamstwem.

Co dziś wybierzesz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.