Czwartek VII tygodnia Wielkanocy (5.06.2014)

Czy jesteś dla świata znakiem jedności i miłości?

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
(J 17, 20-26)

Jedność i Miłość, to dwa znamiona Kościoła, które stają się źródłem ewangelizacji. Chrystus powodzenie swojego posłania upatrywał w jedności z Ojcem i Miłości, której od niego doświadczył. O te same znamiona Pan Jezus modlił się dla każdego z nas. Dlatego świadectwo i ewangelizacja XXI wieku nie tyle polega na głoszeniu pięknych kazań, ile ukazaniu Kościoła jako rzeczywistości jednoczącej i kochającej. Od Ciebie zależy, jak inni będą patrzeć na Jezusa Chrystusa. Radości i entuzjazmu, którego nie zaniesiesz braciom i siostrom, nikt inny nie nadrobi. Na tym polega jedność i miłość: idąc do innych, masz ze sobą wspólnotę, która Cię wspiera. To jest Twoja największa siła, przypomniał o tym św. Paweł: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31). Jeśli trwasz we wspólnocie z Bogiem, żadne przeciwności nie są większe od mocy Jezusa. Pamiętaj, że Bóg zawsze jest po Twojej stronie…

Czy jesteś po stronie Boga?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.