XXVII Niedziela zwykła, Rok A (5.10.2014)

krzyż-680x1024Czy uszanujesz Syna swojego Pana?

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
(Mt 21, 33-43)

Każdy z nas został obdarowany największym dziedzictwem, jakim jest życie. To jest źródło naszej wartości. Ale nasze życie nie należy do nas samych. Ono jest nam zadane, abyśmy później zdali z niego sprawę Bogu. Najgorzej jest, gdy człowiek uwierzy w to, że jest panem swojego życia. Jest w stanie sprzeciwić się Bogu, co więcej nawet zabić Boga, aby zająć Jego miejsce. Jednak ludzie zapominają, że Bóg jest większy niż nasze życie, dlatego jest Panem każdego z nas. Lepiej samemu oddać Bogu to, co należy do Niego. W przeciwnym razie zostaniemy pozbawieni tego, co uważaliśmy za swoje.

Czy jesteś gotów oddać siebie Bogu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.