Piątek II tygodnia Wielkiego Postu (6.03.2015)

Krzyż TrybunalskiCzy uszanujesz Syna Bożego?

Jezus powiedział do Arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.
(Mt 21, 33-43. 45-46)

Czytając dzisiejszą Ewangelię ciarki przechodzą po ciele. Dzieje się tak, dlatego że po ludzku: ktoś trudząc się buduje wspaniałą nowoczesną winnicę, którą oddaje na użytek gospodarzy. Oczywiście w zamian chce otrzymywać część z płodów ziemi. Wszyscy się zgadzają na taki układ, ale tylko w teorii. W praktyce gdy dochodzi do odebrania należności, obdarowani wzniecają bunt zabijając posłańców, a także dziedzica. Prawda jest jeszcze smutniejsza: ta Ewangelia jest o mnie. Jeśli ktoś nie wierzy, niech przeczyta pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Dziś znowu stajemy przed kolejnym wyborem: oddam Bogu to, co należne, czy będę próbował zająć miejsce Jemu należne. Ta Ewangelia wciąż toczy się w naszym życiu.

Jaki będzie finał Twojej wersji?

1 Komentarz:

 1. ” Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie ” pyta nas Pan Jezus.
  Możemy to odczytywać jako zarzut wobec naszego lenistwa duchowego do czytania Słowa Bożego lub jako zachętę do zgłębiania Słowa i przez nie coraz lepsze poznanie i rozumienie naszej historii zbawienia zapisanych na kartach Biblii. Przez czytanie zagłębiamy się w słowa nauczania Jezusa, przyjmujemy je do serca i żyjemy nim w codzienności.
  To my jesteśmy tymi rolnikami-dzierżawcami z dzisiejszej Ewangelii. To nam Pan Bóg zostawił swoje Słowo przez natchnionych autorów i proroków, żeby nas prowadziło, dawało życie i mocą Ducha Świętego wydawało w nas owoce (Ga 5,22).
  Możemy również odrzucić Słowo Boże, a co za tym idzie samego Boga. Do nas należy wybór.
  Bądźmy pewni, że czas zbiorów nadejdzie, Jezus Chrystus przyjdzie po plon jemu należny.
  Od nas i tylko od nas zależy czy usłyszymy : ” Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! ” (Mt 25,34)
  Czy będą to słowa : ” Królestwo Boże będzie wam zabrane”

  Możemy wybrać życie lub ………… wybierz swoją wersję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.