Sobota w oktawie Wielkanocy (7.04.2018)

Co robisz ze swoją wiarą?

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16, 9-15)

Pan Jezus zapraszał napotkanych ludzi, aby poszli za Nim. Zapraszał innych do podjęcia jakichś konkretnych kroków. Pobudzał do wiary. Dziś apostołom dał konkretny imperatyw: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Zlecenie dane przez Jezusa nie jest tylko zaproszeniem, ale przymusem, bo jak powiedzą później apostołowie „nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Wszystko to jest kwestią wiary nie tylko w Syna Bożego, ale także Synowi Bożemu: Zmartwychwstałemu Panu.

A Ty, przekazujesz swoją wiarę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.