Środa III tygodnia Wielkanocy (7.05.2014)

Co jest chlebem Twojego życia?

Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6, 35-40)

Chleb jest podstawowym pożywieniem człowieka. Chociaż spożywany każdego dnia, to nigdy się nie znudzi. Dlatego też Chrystus używał takiego znaku i porównania. I dlatego Chrystus pozostał w prostym znaku chleba, abyśmy mogli każdego dnia karmić się Jego Ciałem. „Jam jest chleb życia”, to coś więcej aniżeli sposób na egzystencję, życie biologiczne. To droga do tego, aby żyć naprawdę. Tylko tego, w kim Jezus znajdzie coś swojego, wskrzesi w dniu ostatecznym.

Co w Twoim życiu jest Jezusowe?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.