Czwartek IX tygodnia zwykłego (7.06.2018)

Czy kochasz?

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
(Mk 12, 28b-34)

Uczeni w Piśmie próbowali porządkować przykazania według ich znaczenia. I mieli nie lada wyzwanie, bowiem Tora zawierała 248 nakazów i 365 zakazów, co łącznie dawało 613 przykazań. Trudno było połapać się w ich gąszczu, ale nie brakowało takich, którzy do perfekcji je wypełniali. Inni z kolei nauczyli się je omijać. Jednak Pan Jezus pokazuje nie tyle same przykazania, ale ich istotę: miłość. Przykazania o tyle mają wartość, o ile są wyrazem miłości. Jeśli z kolei są jej zaprzeczeniem – będą nas oddalać od Boga, który jest miłością.

A Ty, kierujesz się miłością?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.