Czwartek XVIII tygodnia zwykłego (7.08.2014)

Jakie myśli zaprzątają Twój umysł?

DSC_8014

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.
(Mt 16, 13-23)

Każdy z nas ma prawie najlepszą wizję swojego życia. Najlepszą, bo wymyśloną przez siebie samego i idealnie wpisaną w nasze potrzeby. Prawie najlepszą, bo różną od Bożego planu, który jest najwspanialszym sposobem realizacji szczęścia. Podobnie było z Apostołami. Piotr pełen radości wyznał, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, który wyzwoli z niewoli Izraela. Ale nie mógł zgodzić się na wizję cierpiącego Mesjasza. Tak samo jest w naszym życiu: szukamy szczęścia, miłości czy akceptacji, ale równie często jesteśmy z tego samego powodu zranieni. Dzieje się tak dlatego, że bardziej myślimy po ludzku niż po bożemu. A jednak To Bóg ma dla nas najwspanialszy plan.

Czy jesteś gotów myśleć Bożymi kategoriami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.