Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu (8.03.2018)

Kto jest mocniejszy od Ciebie?

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”.
(Łk 11, 14-23)

Ostatnio usłyszałem ciekawą definicję Boga. To ktoś (coś), bez czego nie wyobrażam sobie życia. Rzeczywiście, numer jeden w moim życiu może być tylko jeden. Warto przypatrzeć się na swoje priorytety, aby zweryfikować czy aby nie uprawiam jakiegoś bałwochwalstwa. O ile człowiek dosyć łatwo rezygnuje z czasu dla Boga, o tyle potrafi długie godziny spędzać przed telewizorem, na komputerze, czy nerwowo uderzając w swojego smartfona. A jednak Jezus przychodzi porządkować nasze życie, aby strzec tego, co w nas najcenniejsze – życia wiecznego.

A Ty, masz czas dla Boga?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.