Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu (8.04.2014)

Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
(J 8, 21-30)

Dlaczego Żydzi pomrą w swoich grzechach?

Nie jest łatwo czytać stwierdzenia Jezusa mówiącego o śmierci w grzechach. A jednak Jezus mówi tak do swoich rozmówców. Pomrzeć w grzechach to umrzeć na wieki. I kiedy zastanawiamy się nad przyczyną takiej perspektywy, okaże się, że jest nią niewiara i odrzucenie Jezusa. To jest prosta konsekwencja. Jeśli odrzucę Jezusa, to kto mnie usprawiedliwi? Święty Paweł w jednym z listów zapisał: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3, 23-24). Żydzi sami chcieli być doskonałymi na skutek prawa, przez wypełnienie którego mieli być zbawieni. Ale podobnie jak sam się nie wyciągnę z bagna ciągnąć za włosy, tak sam siebie nie mogę zbawić.

Czy zaufasz Jezusowi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.