XIV Niedziela zwykła, Rok B (8.07.2018)

A Ty, jakimi cudami się wykażesz?

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
(Mk 6, 1-6)

Najtrudniej mówi się w swoim środowisku, gdzie trzeba dać świadectwo. Ci, którzy znają nas na wylot jako ostatni przekonają się do naszych słów, ostatni uwierzą w przemianę życia. Nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że znają nas na wylot i zmiana naszego życia wymaga przemiany i ich życia. Stare schematy nie wystarczą, dlatego nam trudno głosić Ewangelię wśród swoich, a im – przemieniać życie słuchając naszych słów. Ostatecznie jednak warto pamiętać, że sieje człowiek, ale Bóg daje wzrost.

A Ty jak siejesz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.