Piątek III tygodnia Wielkiego Postu (9.03.2018)

Jak słuchasz Boga?

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
(Mk 12, 28b-34)

Nie można kochać kogoś, kogo się nie słucha. Dlatego Pan Jezus jako pierwsze przykazanie wzywające do słuchania i miłości Boga. Nie można kochać kogoś, dla kogo nie mamy czasu. Nie można kochać w połowie, bo mamy tylko jedno serce, które nie może być podzielone. Miłość, która jest wierna wiele więcej znaczy od wyrzeczeń i ofiar, które możemy składać. Jednak by kochać, potrzeba wsłuchać się w rytm bicia serca ukochanych osób: Boga, bliźniego i siebie samego. Dopiero w takim wzajemnym wsłuchaniu możemy wspinać się na górę błogosławieństw.

A jak wygląda Twoja wspinaczka?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.