Środa V tygodnia Wielkiego Postu (9.04.2014)

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
(J 8, 31-42)

Czy pozwolisz uczynić się wolnym?

Wolność jest wartością, za którą w imię której człowiek może bardzo wiele poświęcić. Jednocześnie pogoń za wolnością równie często prowadzi do jej nadużywania. Paradoksalnie można dojść do ściany, gdzie staniemy się zniewoleni szukaniem wolności. Alkohol, narkotyki, papierosy czy seks dla wielu ludzi są przejawem wolności. Zapominają przy tym, że tak łatwo się do nich uzależnić. Ale największym zniewoleniem człowieka jest grzech, gdzie człowiek szukając wolności wpada w jego pułapkę. Pan Jezus mówi: „kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Nie potrzeba tu wielu wyjaśnień. Potrzeba tu tylko wyzwolenia, które może dokonać się tylko w Chrystusie. Człowiek o własnych siłach nic nie wskóra, ale powierzając się Chrystusowi, może stać się prawdziwie wolnym. Trzeba tylko przyjąć o sobie prawdę, że jestem grzesznikiem. Sprawiedliwy nie potrzebuje usprawiedliwienia.

Czy chcesz poznać prawdę o sobie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.