Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (9.04.2018)

Jesteś gotów wypełnić wolę Boga?

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.
(Łk 1, 26-38)

Jedno proste słowo, które odmieniło świat, to zgoda Maryi na zaproszenie Boga. Ileż musiało być zaufania w tym odważnym „niech Mi się stanie według twego słowa!”. Zapewne w sercu i umyśle Maryi kłębiło się mnóstwo pytań i wątpliwości dotyczących tego, co miało się stać. A jednak pokorna Dziewica z Nazaretu wiedziała i czuła, że jest „pełna łaski”, czyli stała się napełnionym po brzegi łaską naczyniem Ducha Świętego. Pełnienie woli Boga jest najlepszą drogą prowadzącą do nieba. Jednak najtrudniejszym pytaniem, jakie człowiek musi sobie zadać (i odpowiedzieć) jest dotyczące tego, czego Bóg chce ode mnie.

A czego Bóg chce od Ciebie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.