Piątek III tygodnia Wielkanocy (9.05.2014)

Czy pragniesz życia na wieki?

Żydzi sprzeczali się więc między sobą mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.
(J 6, 52-59)

Pytanie wydaje się być retoryczne. Starożytne stwierdzenie „non omnis moriar” streszcza największe ludzkie pragnienie i stanowi formę realizacji życia po śmierci. Jednak Jezusowe życie wieczne ma inny wymiar: nie jest tylko pamięcią, ale rzeczywistością życia w pełni. Takie życie może dać tylko ten, kto ma życie w sobie i z siebie, czyli Bóg. Mieć życie wieczne to trwać w Bogu i pozwolić, aby Bóg trwał w człowieku. Eucharystia – dla jednych nie do zrozumienia, dla innych zwykły chleb, a dla wierzących – pokarm na drogę do wieczności.

Czy chcesz pójść drogą Bożą?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.