Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (9.06.2014)

Czy jesteś gotów stanąć pod krzyżem?

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19, 25-27)

Pod Jezusowym krzyżem, w chwili próby nie było tysięcy ludzi, dla których Jezus rozmnożył chleb i ryby. Nie było też uczestników wesela w Kanie Galilejskiej. Nie było również tych wszystkich, którzy wsłuchiwali się w Kazanie na górze. Nie było nawet wszystkich Apostołów. Byli tylko rzymscy żołnierze, przedstawiciele Sanhedrynu, gapie szukający wrażeń w widoku śmierci skazańców. Byli też najwierniejsi z wiernych, którzy nie lękali się przyznać do Chrystusa: Maryja, kilka kobiet i najmłodszy z grona Apostołów. Taki był początek rodzącego się Kościoła. Jego rozwój mógł się dokonać dlatego, że Maryja i Jan przyjęli siebie nawzajem. Maryja stała się Matką wszystkich wierzących, która opiekuje się wszystkimi dziećmi, jakie w osobie Jana przyjęła pod krzyżem. I nawet jeśli po ludzku trudno jest stanąć dziś, w XXI wieku pod krzyżem, to umocnieniem niech stanie się świadomość, że Maryja już tam na nas czeka.

Czy jesteś gotów dziś stanąć pod krzyżem, aby stać się dzieckiem Maryi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.