Środa XIV tygodnia zwykłego (9.07.2014)

Jakiej władzy udzielił Ci Chrystus?

DSC_5253

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.
(Mt 10, 1-7)

Jezus posłał apostołów, aby ogłaszali królestwo niebieskie, które się zbliża. Jedynym wyposażeniem, jakim obdarował Dwunastu była władza nad demonami, leczenie chorób i słabości. To wszystko. Spodziewalibyśmy się super-gadżetów, przysłowiowej kiełbasy wyborczej czy innych błyskotek zachęcających do słuchania apostołów. Jednak ich jedynym wsparciem było posłanie przez Jezusa Chrystusa, w mocy którego szli i głosili dobrą nowinę. Jezus jest wystarczającym argumentem, który przekonuje do pójścia Jego drogą. Swoją drogą zastanawiająca jest ufność apostołów, którzy nie zadawali żadnych pytań, ale  wypełnili wolę Jezusa. Podobnie powinno być z nami: na mocy chrztu świętego jesteśmy wezwani do dzielenia się radością, że Jezus jest Panem i Zbawicielem nie tylko całego świata, ale przede wszystkim mojego życia.

Czy jesteś gotów stać się apostołem Jezusa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.