Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy (9.08.2014)

Jak idziesz na spotkanie z Chrystusem?

wiatłość

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!” Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
(Mt 25, 1-13)

Każdy członek Kościoła przy chrzcie otrzymuje świecę symbolizującą Chrystusa, która staje się źródłem światła w życiu człowieka. Człowiek przez kolejne dni swego życia podtrzymuje to światło, aby wskazywało drogę. I można być jak roztropna panna, która dba o odpowiedni zapas oliwy. Ale można i lekkomyślnie zapomnieć o tym, dzięki czemu nasze światło będzie podtrzymywane. Modlitwa, sakramenty to oliwa naszego życia. Bez tych rzeczywistości trudno nam będzie wytrwać do czasu, aż przychodzący Pan zaprosi nas na wieczną ucztę. Dlatego warto troszczyć się o światło, które na chrzcie świętym zostało nam dane. Nie możemy Go zostawić samemu sobie, ale każdego dnia troszczyć się o to Boże życie w nas.

Czy Chrystus zaprosi Cię do środka?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.