Poniedziałek w oktawie Wielkanocy (21.04.2014)

Czy jesteś gotów dać świadectwo prawdzie?

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.
(Mt 28, 8-15)

Pan Jezus za swojego życia wypowiedział słowa, które realizują się w dzisiejszej Ewangelii: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Prawda jest wartością z kategorii najwyższych. Nie musimy jej uzasadniać innymi wartościami. Często próbujemy ją uwznioślić wkładając je w usta autorytetu. Ale wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy autorytet jest źródłem prawdy, czy raczej życie w prawdzie sprawia, że ktoś może być dla nas autorytetem. Człowiek myślący nie ma problemu z odpowiedzią na to pytanie, podobnie jak nie ma problemu w odkryciu fałszu w zeznaniach strażników grobu. Przekupne stwierdzenie: „Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali” już w sobie samym zawiera sprzeczność. Czy można widzieć w czasie snu kto wykradł ciało? A skoro strażnicy spali, to zaniedbali swoje obowiązki pilnowania grobu. Kłamstwo musi szukać swojego potwierdzenia poza sobą. Prawda nie potrzebuje takiego zabiegu. Dlatego arcykapłani zapewniali ich o swoich wpływach. A apostołowie w obliczu prześladowań nie wahali się mówić: „nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20).

A Ty staniesz po stronie kłamstwa czy prawdy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.