Sobota VII tygodnia zwykłego (26.05.2019)

Pozwalasz dziecku przychodzić do Boga? Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak …

czytaj dalej…

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (21.05.2018)

Jesteś posłuszny Maryi? W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja …

czytaj dalej…

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3.05.2018)

Zabrałeś Maryję do swojego domu? Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej …

czytaj dalej…

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8.12.2017)

Jaki dom przygotował Bóg dla siebie? Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się …

czytaj dalej…

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8.12.2015)

Jaki plan Bóg przygotował na Twoje życie? Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami >. …

czytaj dalej…

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (13.06.2015)

Co jest w Twoim sercu? Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i …

czytaj dalej…

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (25.05.2015)

Czy Maryja jest Twoją Matką? Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej …

czytaj dalej…

Sobota XXVII tygodnia zwykłego (11.10.2014)

Słyszysz Boży głos czy słuchasz? Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11, 27-28)

czytaj dalej…

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (15.09.2014)

Czy miecz może być błogosławieństwem? A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz …

czytaj dalej…