Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi (1.01.2016)

Co jest przedmiotem Twojej medytacji? Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te …

czytaj dalej…

Rok diakonosa

„W duchu Chrystusa Sługi” obchodzi  dziś pierwsze urodziny. Choć pierwsze wpisy związane z budową diakonosa pojawiły się już wcześniej, to oficjalny start nastąpił 4 marca 2014 r. Rok projektu, to czas podsumowań: pojawiło się 420 wpisów, które odwiedziło 18000 unikalnych użytkowników (nie są tu liczone powtórne wejścia, gdy ktoś wraca do …

czytaj dalej…

Kazanie na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 (1.09.2014)

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom …

czytaj dalej…